Valper

Aksinas Avarja
B-kullet
B-kullets første dag ute
B-kullet møter Labradorvalper
C-kullet

Valp 8-15.9_4